Online services
News
  1. Home
  2. contoh data penggabungan nilai penggabungan

contoh data penggabungan nilai penggabungan

Contoh nyata dari penggabungan menegak adalah penggabungan DoubleClick (sebuah syarikat maklumat pengiklanan web) dengan Google (syarikat pencarian web terbesar). Walau bagaimanapun, ini dapat dilihat sebagai pemerolehan (Google membayar para pemegang saham $ 3, 1 bilion USD).

Get Price List Chat Online